22 de xuño de 2019

Textos do club de lectura Teatralizando "La casa de Bernarda Alba" transformados en "La casa de Bernardo Álvaro"

        Despois de ler, escenificar e comentar La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, decidimos inventar outros finais pero introducindo algúns cambios. Os personaxes femininos pasaban a ser masculinos.

       Deste xeito, analizamos os roles que desempeñaban ambos xéneros e como esas ideas atópanse nas nosas mentes, por moito que algo se teña avanzado dende a época na que Lorca creou esta obra.

        No primeiro texto que creou o alumnado de xeito colaborativo podemos observar como os personaxes masculinos que forman parte da obra acaban cometendo violencia física.

        No segundo texto imos ver como se chega incluso a planificar un asasinato.

       No terceiro texto a violencia chega a un extremo máis intenso e monopoliza toda a acción.

       No cuarto texto a feminización dos personaxes masculinos condúceos á homosexualidade.

       E finalizamos con outro texto tamén con asasinato pero máis parecido ó da obra orixinal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario